Pavel Filip

MĚŘENÍ A REGULACE

ELEKTROINSTALACE

Pro zabezpečení bezproblémové funkce systémů měření a regulace je firmou nabízen servis a komplexní údržba realizovaných zakázek. Pro akce realizované firmou je servisní smlouva nabízena ihned , pro realizace , které byly zhotoveny jinými subjekty je nutné nejprve uskutečnit prohlídku zařízení a vypracovat cenovou nabídku na servisní služby. Cenová nabídka je vypracována zdarma. V rámci servisních služeb na zařízeních realizovanými jinými subjekty nabízíme možnost i zpětného vytvoření neexistující dokumentace.

Do nabídky servisních služeb firmy patří i montáž a oživení regulace pro VZT jednotky firmy Atrea a to jak verze pro rodinné domky tak i větší jednotky Duplex pro libovolné využití.


Pro realizaci zakázek v oboru měření a regulace nabízí firma výrobu rozvaděčů .Větší rozvaděče jsou řešeny v oceloplechových skříních , menší většinou v plastových. Pro jištění a spínání akčních členů jsou používány prvky renomovaných dodavatelů (OEZ, Moeller, Schrack, Finder, EPM, Siemens) na přání je možno rozvaděč vystrojit i elementy jiných dodavatelů. Mikroprocesorové řídící regulátory jsou montovány buď do rozvaděče na DIN lištu a nebo do dveří.


Projekční dokumentaci pro realizaci zakázek v oboru měření a regulace nabízíme jednak pro vlastní zakázky ale i pro jiné subjekty. V tomto směru spolupracujeme s několika projekčními ateliery a podílíme se i na projekci větších celků.Jsme schopni realizovat dokumentaci jak pro výběr zhotovitele tak i realizační.